Mededelingsformulier 
De overheid heeft een standaard formulier “Mededelingsformulier” ontwikkeld voor het doorgeven van echtscheiding aan pensioenuitvoerders.

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

Wees op tijd
Stuurt u het formulier te laat op? Dan heeft u wel recht op verdeling. Alleen regelt uw pensioenuitvoerder de verdeling niet. U moet uw ouderdomspensioen dan zelf verdelen met uw ex-partner, met alle mogelijke gevolgen van dien wanneer hij/zij niet betaalt of communicatie daarover erg lastig is.

U vind het formulier  hier: Mededelingsformulier in verband met verdeling ouderdomspensioen bij scheiding 2020


Informatieblad
Ook is een informatieblad ontwikkeld.
In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Dit informatieblad is bedoeld voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn en bevat de volgende onderwerpen:

  • Schema
  • Inleiding scheiden en uw pensioen
  • De verdeling van het ouderdomspensioen: welke keuzes heeft u?
  • De gevolgen voor het nabestaandenpensioen
  • Scheiden en internationale situaties
  • Levensgebeurtenissen na de verdeling van het pensioen: overlijden ex-partner, nieuw huwelijk
  • Vragen die u misschien heeft
  • Woordenlijst
  • Waar kunt u terecht voor hulp of informatie?

U vind het informatieblad hier