In juni 2023 publiceerde het Ministry of General Affairs (Algemene Zaken) een eerste versie van de handreiking ‘Hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer en haar team hebben de afgelopen maanden gewerkt aan deze handreiking om zo concreet mogelijke ‘tips en tricks’ te formuleren. De handreiking beschrijft het hele proces van het oppakken van een melding en alle stappen die daarop volgen, waaronder de verschillende interventies en, indien passend en gewenst, het uitvoeren van onderzoek. Organisaties moeten zorgvuldige beslissingen nemen over de opvolging van de melding. Seksueel grensoverschrijdend gedrag moet gestopt worden en tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Werkgevers en organisaties worden opgeroepen ervaringen met dit prototype te delen. Later dit jaar volgt een nieuwe versie waarin deze ervaringen verwerkt zijn.

MfN ondersteunt de inzet van in deze zaken. Het MfN-kwaliteitskader, waarnaar deze handreiking ook verwijst, draagt bij aan de transparantie en verwachtingen van het mediationproces voor alle betrokkenen.

https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2023/06/08/handreiking-helpt-bij-meldingen-van-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag