Mediation – Wat is het?

Mediation is conflictoplossing die is gebaseerd op onderhandeling. Onder begeleiding van een derde, onafhankelijke partij – de mediator – werken conflicterende partijen aan een set acceptabele en toekomstbestendige oplossingen. Bij mediation houden beide partijen het conflict in eigen hand, in plaats van het over te dragen aan de rechter. Daarmee beslissen ze zelf over de inrichting van hun toekomst en zorgen ze zelf voor nieuwe perspectieven. De mediator speelt een onafhankelijke, faciliterende rol.

 

Mediation – Wanneer zet u het in?

Mediation is geschikt voor verschillende soorten conflicten en geschillen op allerlei niveaus. Arbeidsconflicten, familiezaken (echtscheidingen), kerkelijke aangelegenheden, zakelijke botsingen, geschillen tussen leveranciers en afnemers of onenigheid met overheden. Mediation is er voor particulieren, bedrijven, instanties en overheden: voor conflictsituaties van de werkvloer tot de bestuurskamer, voor ruzies bij de verdeling van de nalatenschap tot familie-aanvaringen.

pic5

Mediation – De voordelen?

ico-back

Gedragen oplossingen

Bij mediation onderhandelen partijen zelf over de uitkomst in plaats van dat die wordt uitgesproken door een rechter. De oplossing is dus gedragen in plaats van opgelegd: beide partijen bepalen zelf hoe ver ze in de oplossing willen gaan. Doordat partijen zelf onderdeel zijn van de oplossing en eraan meewerken, zijn ze meer geneigd zich aan de afspraken te houden.

ico-back

Creatieve oplossingen

Bij mediation zijn creatievere oplossingen mogelijk voor de afdoening van geschillen. Rechters moeten binnen de kaders van de wettelijke mogelijkheden werken. Mediators hebben mogelijkheden om oplossingen ook buíten die kaders te zoeken.

ico-back

Met behoud van relatie

Uit onderzoek is gebleken dat partijen na mediation van een conflict veel vaker een goede relatie blijven behouden dan bij juridische procedures. Bij echtscheidingen is dat bijvoorbeeld het beste voor de kinderen maar ook bij zakelijke of arbeidsconflicten profiteren alle partijen daarvan.

ico-back

Geen verliezers

Bij mediation zijn er – in tegenstelling tot bij juridische procedures – alleen maar winnaars. Doordat de mediator onafhankelijk naar de belangen van beide partijen kijkt – en niet één van beide partijen vertegenwoordigt – stuurt hij aan op een oplossing die voor alle belanghebbenden aanvaardbaar is. Advocaten kijken bij bijvoorbeeld een (v)echtscheiding slechts naar het belang van hun eigen client.

ico-back

Goedkoper

Mediation is in het gros van de zaken veel goedkoper dan een gang naar de rechter. In plaats van twee keer advocaatkosten te betalen, hebben partijen alleen de kosten van een mediator. Bovendien hebben partijen zelf invloed op de lengte van de sessies en het aantal sessies: daarmee houden ze de kosten zelf in de hand.

ico-back

Sneller

Hoe eerder een conflict uit de wereld is, des te beter. Voor alle partijen. Dan kunnen ze de draad van hun leven weer oppakken. Conflictoplossing via mediation duurt gemiddeld veel korter dan wanneer de gang naar de rechter moet worden gemaakt.