In kort geding vordert een arbeidsongeschikte werknemer doorbetaling van loon nadat de werkgever een loonstop heeft afgekondigd. De kantonrechter is echter van oordeel dat de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon omdat hij onvoldoende meewerkt aan redelijke voorschriften van zijn werkgever die de re-integratie kunnen bevorderen (hier: de inzet van mediation). De vordering wordt afgewezen. Het vonnis vindt u HIER.