Over MCR (Mediation Centrum Rijnmond)

Missie
Mediation Centrum Rijnmond lost particuliere en zakelijke conflicten op een integere manier op waarbij partijen zelf de regie houden over hun eigen toekomst.


Visie
Mensen op een efficiënte en effectieve wijze helpen hun conflicten op te lossen, met de juiste interventies en een creatieve aanpak. Door de relatie tussen conflicterende partijen te behouden en mensen zelf te laten meebeslissen over de inrichting van hun toekomst, geven we richting aan een zorgeloze toekomst.


MfN-geregistreerd
De meeste specialisten van Mediation Centrum Rijnmond zijn MfN gekwalificeerd. Ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en zijn gebonden aan een vastgestelde werkwijze. MfN­ registermediators hebben een erkende mediation­opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden op peil via permanente educatie.

Werkwijze

Mediation Centrum Rijnmond werkt volgens een vaste procedure.

 • null

  Voorfase

  In de voorfase schetsen we de verwachtingen, informeren we beide partijen over onze aanpak en houden we een (telefonisch) intakegesprek. Als alle partijen akkoord zijn, maken we een afspraak voor het eerste mediation­-gesprek.

 • null

  Eerste gesprek.

  Eerste gesprek. Voor de start ontvangt u de mediation-overeenkomst, het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek lichten we de afspraken uit de mediation-overeenkomst toe. Alle partijen en de mediator ondertekenen de mediation-overeenkomst.

 • null

  De vervolggesprekken

  De meeste mediation­-gesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. De mediator let erop dat beide partijen écht zeggen waar het om gaat, en dat partijen begrijpen wat de ander bedoelt. Samen gaan we op zoek naar de belangen achter de standpunten.

 • null

  De oplossing

  De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat de partijen goed nadenken om tot een weloverwogen oplossing te komen. De mediator informeert partijen maar geeft zelf geen advies: hij stelt partijen daarentegen wel in staat zelf beslissingen te nemen. Als het nodig is, kan een accountant, fiscalist, notaris, of adviseur worden geraadpleegd. Als er een overeenstemming is, dan legt de mediator die vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Als partijen afspraken over deelonderwerpen schriftelijk willen vastleggen, dan is dat altijd mogelijk.

Onze mediators

Vijfhuize portret Philip Vijfhuize

Philip Vijfhuize

Gecertificeerd MfN-Registermediator, geaccrediteerd voor familie-mediation. Ruime ervaring in bedrijfsadvies, met name voor bedrijven in moeilijkheden, overnames, faillissementen en schuldsaneringen (zie www.vijfhuize.nl).

Meer over Philip Vijfhuize »

Vijfhuize portret Steef Post

Steef Post

Voorheen ook MfN-Registermediator. Veel senioriteit. Ruime ervaring in de sectoren zorg en onderwijs, met name op interim en senior management posities.

Meer over Steef Post »

Vijfhuize portret Roy Odekerken

Roy Odekerken

Jurist en gecertificeerd MfN-Registermediator, internationaal gecertificeerd mediator en onderhandelaar (ADR register). Als jurist en mediator gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht alsook onderhandelaar voor en namens ondernemingen in commerciële trajecten en met vakbonden en ondernemingsraden.

Meer over Roy Odekerken »

Tarieven

 

Bij iedere opdracht worden vooraf het geldende tarief en alle voorwaarden afgesproken.

Onze declaraties zijn overzichtelijk en gespecificeerd, met daarin een omschrijving van alle verrichte werkzaamheden. Het basis-uurtarief van Mediation Centrum Rijnmond bedraagt tussen de € 125 en € 175 exclusief B.T.W.


De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van:
· Een privé of een zakelijke mediation
· De complexiteit van de zaak
· De ingezette mediator
· De spoedeisendheid

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet “gesubsidieerde mediation” of “rechtsbijstand”. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. Onze mediator Philip Vijfhuize is hiervoor in het verleden gecertificeerd. Vanaf januari 2023 heeft Philip ervoor gekozen om zijn aansluiting bij de Raad voor Rechtsbijstand te beëindigen. Een toevoeging is daarom niet meer mogelijk.