Roy Odekerken

 

Jurist en geregistreerd MfN-mediator & ADR gecertificeerd (internationaal) bemiddelaar en mediator. Als jurist en mediator gespecialiseerd in  arbeidsrecht en ondernemingsrecht, alsook onderhandelaar voor en namens ondernemingen in commerciële trajecten en met vakbonden en ondernemingsraden. Tevens als arbiter inzetbaar bij complexe arbitrageprocedures.


Arbeids-mediation
· Ontslag
· Ziekteverzuim
· Herstel/correctietrajecten
· Statutaire bestuurders
· Pensioenen
· Vakbonden en ondernemingsraden
· Bestuursconflicten


Corporate mediation
· Contracten
· Consumententransacties
· Bedrijfsovername en opvolging
· Faillissement
· Huur
· Ontbinding rechtspersonen
· Einde maatschap/samenwerking

 

Bindend advies en geschillenbeslechting in ondernemingsrecht en arbeidsrecht, tevens voorzitter geschillencommissies.