Insolventiemediation is nu mogelijk bij alle rechtbanken. Daarvoor is het Landelijk mediationprotocol insolventieprocedures 2024 opgesteld.

Na pilots met mediation in insolventieprocedures is een uniforme werkwijze vastgelegd, met als doel om rechters-commissaris, bewindvoerders, curatoren en crediteuren/debiteuren een route te bieden om in der minne te schikken. Ook op de faillissementsrol kunnen geschillen ontstaan die mogelijk in goed overleg kunnen worden beslecht. In die gevallen kan de zittingsrechter partijen verwijzen naar mediation.

Het protocol vindt u HIER