Mediation bij echtscheiding

Als u en uw partner hebben besloten hebben om uit elkaar te gaan, is het zaak om ondanks alle chaos en emotie te blijven communiceren en alles rondom de scheiding goed te regelen. Onder leiding van één van onze deskundige scheidings-mediators gaan we op zoek naar een oplossing die partners en hun kinderen perspectieven biedt.

Wie gaat waar wonen? Hoe regelt u de zorg voor de kinderen? Hoe wordt het vermogen verdeeld of verrekend? Bij echtscheidings-mediation staan partijen niet tegenover, maar náást elkaar. Onze scheidings-mediators begeleiden als neutrale, betrokken derden het proces van overleg en onderhandeling tussen echtgenoten en verschaffen informatie om hen in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Wij brengen onze kennis en ervaring in, u beslist.


Waar we u bij kunnen helpen

• Echtscheidingsconvenanten
• Gezag en omgangsregelingen
• Zorg en contactregelingen
• Ouderschapsplannen
• Alimentatieregelingen
• Erven
• Boedelverdelingen
• Vermogenssplitsingen
• Ontvlechting ondernemingen
• Wijziging van omstandigheden

Basis qoutes vijfhuize 1

Onze andere specialismen

Naast mediation bij echtscheiding hebben wij nog een aantal specialismen.

Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

Arbeidsconflicten

Onze specialisten intermediëren bij re­-inte­graties, verbeter­- en correctietrajecten, beëindiging van dienstverbanden… Ons doel? Maat­werkregelingen waarin alle partijen de baas blijven over hun eigen situatie.

Familieconflicten

Verstoorde relaties tussen ouders en kinderen, broers en zussen, verdeeldheid over de nalaten­ schap… Mediation Centrum Rijnmond luistert, analyseert, intervenieert en deblokkeert.

Zakelijke conflicten

Of het nu om een conflict tussen aandeel­houders onderling, rechtspersonen, overheden of bestuurders gaat, of om niet nagekomen afspraken tussen leveranciers en afnemers, Mediation Centrum Rijnmond beschikt over zakelijke én juridische expertise om impasses te doorbreken.

Kerkelijke conflicten

Ook in kerkelijke gemeenschappen komen conflicten voor. Tussen gemeenteleden, ambtsdragers… Vanuit een reformatorische achtergrond bemiddelt Mediation Centrum Rijnmond op onafhankelijke, deskundige en betrouwbare wijze.