seksuele_intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk

Hoe ga je hier als werkgever mee om?


Seksuele intimidatie op het werk komt in alle sectoren voor. Als werkgever wil je natuurlijk dat je werknemers in een veilige omgeving hun werk kunnen doen.
Maar ook op grond van de Arbo-wet zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en moeten zij werknemers, klanten en cliënten tegen seksuele intimidatie beschermen. De belangrijkste taak van werkgevers is seksuele intimidatie te voorkomen.
Maar als dit zich toch voordoet en een werknemer een klacht indient, is een zorgvuldige afhandeling van essentieel belang.
Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt echter dat werkgevers lang niet altijd weten hoe ze dat moeten doen.
Het College voor de Rechten van de Mens geeft daarom tips aan werkgevers en HR-professionals voor een zorgvuldige afhandeling van klachten over seksuele intimidatie.

Tipsheet voor werkgevers over seksuele intimidatie op het werk