Er zijn veel vragen van ouders met zorgen rond conflicten bij een echtscheiding of zorgen bij de opvoeding van hun kinderen (al dan niet na een echtscheiding).

De gemeente organiseert ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze is verantwoordelijk voor hulp bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Dus zowel voor de jeugdzorg, de jeugd-GGZ als de jeugd-LVB. Dat kan vrijwillige hulp zijn of hulp in een gedwongen kader.

Ik merk in mijn werk dat daar heel veel vragen over leven.

Het is daarom goed om te weten dat de Raad voor de Kinderbescherming een informatieve site heeft gemaakt. Als de raad betrokken wordt bij ouders, hetzij bij een raadsonderzoek, hetzij bij een crisissituatie is er een stroomschema met alle stappen en mogelijke keuzes.

Ook wanneer professionals melding doen bij de Raad over grote zorgen in een gezin (een “zorgmelding”) is er een schema waar u een “route” kunt zien.

Meer informatie en toelichting bij elk scenario kunt u vinden op de website waar alle cliëntroutes in de jeugdhulp staan beschreven. U vindt deze site via http://www.clientroutesjeugdhulp.nl

Vaak zijn er in gezinnen grote problemen aan de hand wanneer een vorm van hulp wordt ingezet. Mediation kan soms helpen conflicten of problemen op te lossen.
Wilt u proberen om met behulp van mediation tot een oplossing te komen, bel dan naar 0180-554595 of 06-18553065.