Als u gezag hebt over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U beheert het geld en de spullen van het kind.
Ook bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen.
De wettelijk vertegenwoordiger doet dit dan voor het kind, hij zet bijvoorbeeld een handtekening.
De wettelijk vertegenwoordiger is ook vaak wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet.
Vanaf 14 jaar kan het kind zelf aansprakelijk zijn voor wat hij of zij doet.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan gezag hebben. Maar u mag niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.
Het gezag stopt automatisch als het kind 18 jaar wordt. U hebt wel een onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt.
Dat betekent dat u de kosten voor de verzorging en studie van het kind moet betalen.

Een animatievideo die toont hoe ouderlijk gezag werkt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Jeugdbescherming/Maatregelen-van-jeugdbescherming/Ouderlijk-gezag