Het regelen van de zorgverzekering bij een relatiebreuk

Een relatiebreuk is vaak erg emotioneel: het leven staat op zijn kop en er moet veel geregeld worden, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn.

Zorgverzekeraar CZ heeft onlangs in kaart gebracht waar hun verzekerden die gaan scheiden mee te maken krijgen bij het regelen van hun zorgverzekering.
José de Rooy, medewerkster Kwaliteitsmanagement bij CZ, was betrokken bij het onderzoek. “Door gesprekken met ervaringsdeskundigen, onze medewerkers en mediators hebben wij veel inzicht gekregen in wat verzekerden tegenkomen. Ons interne proces is inmiddels aangepast waardoor wij onze verzekerden zo veel mogelijk proactief ontzorgen. Door het onderzoek weten wij ook welke onderwerpen op de langere termijn voor problemen kunnen zorgen. Verzekerden lopen hier regelmatig tegenaan.

Wij adviseren mediators daarom om onderstaande onderwerpen tijdig onder de aandacht te brengen bij hun klanten, zodat zij hier samen afspraken over kunnen maken.”

Rekeningen voor oude zorgkosten Staan beide partners samen op één zorgpolis? Dan wordt de polis bij scheiding gesplitst. De oude verzekeringsnemer (poliseigenaar) behoudt de polis en de oude medeverzekerde kiest een eigen polis. Het is mogelijk dat er na de splitsing nog rekeningen van zorgverleners binnenkomen van vóór de splitsing. Deze kosten worden altijd verhaald bij de partner die voor de splitsing de verzekeringsnemer was, ook al gaat het om kosten voor de ex-partner.

Kinderen op de polis

Als er kinderen op de polis staan, moet bij de polissplitsing ook worden besloten bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven. Deze ouder ontvangt in het vervolg de eventuele rekeningen en vergoedingen van de zorgkosten. Soms komen ouders er samen niet uit, ze willen bijvoorbeeld allebei de kinderen op de polis, of allebei niet. CZ laat de kinderen in dat geval ingeschreven staan bij de verzekeringsnemer van vóór de polissplitsing, totdat één van de ouders een document (bijv. een rechterlijke beslissing) kan overleggen waaruit blijkt wie het  ouderlijk gezag heeft.

 

Zorgkosten kinderen

Het is aan te raden dat ouders vooraf afspraken maken over de betaling van de zorgkosten van hun kinderen. Zo worden sommige zorgkosten zoals een eigen bijdrage niet vergoed. Ook kan het voorkomen dat kinderen zorgkosten maken die moeten worden voorgeschoten. Verwacht of onverwacht. Kinderen staan bijvoorbeeld bij ouder A op de polis, maar gaan met ouder B op vakantie. Wanneer er op vakantie zorgkosten ontstaan, kan het zijn dat ouder B die moet voorschieten. Ouder A is echter diegene die mag declareren, en dus de vergoeding van CZ ontvangt.

Plan samen zorg voor uw kinderen

Als kinderen zorg nodig hebben, is het verstandig als ouders dit vooraf samen bespreken en behandelingen of bijvoorbeeld de aanschaf van een beugel of bril samen inplannen.
Zo zijn beide ouders op de hoogte van eventuele zorgkosten die betaald moeten gaan worden.

Het regelen van de zorgverzekering bij een relatiebreuk Lees meer op CZ Zorgverzekering bij relatiebreuk cq scheiding

bron: CZ.nl